Melihat sendiri lebih baik daripada mendengar kata orang lain百闻不如一见 karangan peribahasa Mandarin , dengan demikian kita dapat membuktikan kebenaran suatu hal.

Berikut adalah sharing tentang karangan peribahasa Mandarin tersebut berkenaan cerita ketika masih kecil, kemudian dibuktikan oleh Sanny ketika sudah dewasa dan mandiri. Ayo kita simak ceritanya yah.

Ancient City, Luoyang

                                                                                                          Ancient City, Luoyang

Harbin Xuexiang

                                                                                                           Harbin Xuexiang

Pernahkah kalian mendengar orang bercerita tentang tempat terkenal atau pemain film yang ternama? Tapi pernahkah kalian terpikir untuk mengalaminya atau mengalaminya sendiri?

Ketika masih kecil, orang tua saya sering kali bercerita tentang China. Mereka punya pengetahuan yang cukup baik tentang China, karena kakek nenek dari ayah saya memang berasal dari China. Selain itu, kedua orang tua saya sejak kecil sudah belajar Mandarin, jadi mereka seringkali menceritakan kisah kehidupan kakek nenek ke saya dan saudara2. Hal ini memberikan saya kesan yang mendalam.

Setelah dewasa kerja bertahun-tahun dan berhasil kumpulkan uang, saya akhirnya punya kesempatan untuk pergi ke China. Pertama kali menginjakkan kaki di China terutama di kampong halaman leluhur, saya langsung teringat cerita kedua orang tua saya ternyata benar adanya.

Saya ada mengunjungi beberapa tempat sejarah dan objek turis, mengagumi tempat peninggalan sejarah kuno China dan juga menikmati pemandangan yang indah. Saya merasa pepatah yang mengatakan “ Melihat sendiri lebih baik daripada mendengar kata orang lain” adalah betul. Daripada mendengar cerita dari mulut orang lain, masih lebih baik pergi langsung untuk mengalami langsung keindahan tempat-tempat baru.  Apakah Anda setuju?

Longmen Grottoes, Luoyang

                                                                                                  Longmen Grottoes, Luoyang

                                                                                                                 Xi An Terracota

你们经常听到很多人说流行的地方或者有 名的演员吗?不过你们是否有想过要体验或亲身 去了解一下呢?

Nǐmen jīngcháng tīngdào hěnduō rén shuō liúxíng dì dìfāng huòzhě youmíng de yanyuán ma? Bùguò nǐmen shìfou you xiangguò yào tǐyàn huò qīnshēn qù liao jiè yīxià ne?

小时候我经常听到我双亲讲到中国。他们对中国的知识很不 错因为我的爷爷奶奶都是从中国来的。除此以外,我的双亲从小都已经学了汉语了。所以双亲常常给我 和兄弟姐妹们分享有 关爷爷奶奶的生活。这情况给了我很深的影响。

Xiao shí hòu wǒ jīngcháng tīng dào wǒ shuāngqīn jiang dào zhōngguó. Tāmen duì zhōngguó de zhīshì hěn bùcuò yīnwèi wǒ de yéyé nainai dōu shì cóng zhōngguó lái de. Chú cǐ yǐwài, wǒ de shuāngqīn cóngxio dōu yijīng xuéle hànyǔle. Suǒyǐ shuāngqīn chángcháng gěi wǒ hé xiōngdì jiěmèimen fēnxing youguān yéyé nainai de shēnghuó. Zhè qíngkuàng gěile wǒ hěn shēn de yingxiang.

长大了,工作了好几年存了一笔钱后,我终于有机会飞到中国了。第一次踏上中国 时特别是到祖先的家乡,我就立即想到父母亲讲 的故事原来是脚踏实地。

Zhang dàle, gōngzuòle haojǐ nián cúnle yī bǐ qián hòu, wǒ zhōngyú you jīhuì fēi dào zhōngguóle. Dì yī cì tà shàng zhōngguó shí tèbié shì dào zuxiān de jiāxiāng, wǒ jiù lìjí xiangdào fù mǔqīn jiang de gùshì yuánlái shì jiaotàshídì.

我也参观了好些名胜地方去观光,欣赏中国古代历史继 承的地方与美丽的风景,我觉得 “百闻不如一见”的成语 是非常对的。从他人嘴里听到的故事,还不如亲眼体验到新的地方。你们同意吗?

Wo yě cānguānle haoxiē míngshèng dìfāng qù guānguāng, xīnshang zhōngguó gǔdài lìshǐ jìchéng dì dìfāng yǔ měilì de fēngjing, wo juédé “bai wén bùrú yī jiàn” de chéngyǔ shì fēicháng duì de. Cóng tārén zuǐ lǐ tīng dào de gùshì, hái bùrú qīnyan tǐyàn dào xīn dì dìfāng. Nǐmen tóngyì ma?

Karangan peribahasa Mandarin 百闻不如一见 , “Melihat sendiri lebih baik daripada mendengar kata orang lain” By Sanny Tjandradjaja , 张玉姗, HSK4, 2020年 6月 6日